Máy chủ Dell PowerEdge T140 Server(4×3.5″ Non-Hotplug)/ Intel Xeon E-2224 chính hãng, giá tốt nhất

29.300.000

Máy chủ Dell PowerEdge T140 Server(4×3.5″ Non-Hotplug)/ Intel Xeon E-2224 chính hãng, giá tốt nhất

Máy chủ Dell PowerEdge T140 Server(4×3.5″ Non-Hotplug)/ Intel Xeon E-2224/ 8GB 2666MT/s/1TB 3.5″ SATA cabled HDD/Perc S140/DVDRW/BC5720DP LOM/idrac 9 Ba/365W cabled Fix

Danh mục: