Máy chủ Dell PowerEdge R240 Server (Chassis 4×3.5″ Cable)/Intel Xeon E-2224 chính hãng, giá tốt nhất

32.410.000

Máy chủ Dell PowerEdge R240 Server (Chassis 4×3.5″ Cable)/Intel Xeon E-2224 chính hãng, giá tốt nhất

Máy chủ Dell PowerEdge R240 Server (Chassis 4×3.5″ Cable)/Intel Xeon E-2224/ 8GB 2666MT/s/1TB 3.5″ SATA cabled HDD/Perc S140/ DVDRW/BC5720DP LOM/idrac 9 Ba /250W cabled Fix

Danh mục: