Bộ Chuyển Đổi Docking DELL D6000

  • Giao diện kết nối: USB-C/USB 3.0
  • Hỗ trợ : Windows 7/8/8.1/10
  • Màu sắc: Đen
  • Cho phép thiết lập ba màn hình