Bộ Chuyển Đổi Docking Dell D3100 – 65W

  • Giao diện kết nối: USB 3.0
  • Hỗ trợ : Windows 7/8/8.1/10
  • Màu sắc: Đen
  • Cho phép thiết lập ba màn hình