Máy tính All-in-One Dell 9010 core i5 ổ ssd tốc độ cao màn 23 Full HD cho Văn Phòng

5.420.000